Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Etterstad travbane
Publisert  19.05.06
Sist endret  19.05.06
 
Fra Lars Olle Engaas, sønn av en av de som kjørte på Etterstad travbane i gamle dager, har vi mottattfølgende:

I 47 år var det travbane på Etterstadsletta. Den 19. november 1879 ga formannskapet i Kristiania ”Selskabet for Kapkjøring i Trav” lov til
” i den nordlige del af Etterstadpladsen at oparbeide en elipseformet kjørebane af omtrent 1000 meters lengde og 15 meters bredde”.
Leieavgifta ble satt til 150 kroner i året.

Den 27. juni 1880 ble den første kjøringa holdt, og hesten Kvik, som var det lysende navnet gjennom mange år i travsporten, vant førstepremien på 300 kroner.På Etterstadsletta ble det arrangert sommerløp, mens om vintrene foregikk travløpene oftest i Frognerkilen, men så tidlig som 5. februar 1863 ble det kjørt travløp på Østensjøvannet, og så seint som i 1926 ble vinterkjøringa holdt på Østensjøvannet på grunn av dårlige isforhold i Oslofjorden.

Som en kuriositet kan det nevnes at i 1900 skulle det holdes et løp, nemlig det såkalte St. Halvardsløpet over 2000 meter, for 6-årige og eldre hingster, som før 1899 hadde bedekka minst 20 hopper. Løpet ble avlyst på grunn av at ikke en eneste hest ble påmeldt det første året.

Under den første verdenskrigen ble det ikke holdt travløp på Etterstadsletta, for da ble travbanen benytta til potetdyrking. De siste Etterstadløpa fant sted i 1927, da hesten Gerd Eno vakte oppsikt med stor hurtighet og flott trav. Året etter sto Bjerke travbane klar til å ta imot hestekreftene.

Kilde: Boka ”Det Norske Travselskap gjennom 75 år”