Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Nye barnehageplasser
Publisert  15.06.06
Sist endret  15.06.06
 
Som tidligere nevnt, har vi fra høsten av en ny barnehage på Etterstad. Først skal det bygges en midlertidig barnehage, og mens den er i full drift skal det bygges en permanent barnehage nærmere Etterstadsletta.
Den midlertidige barnehagen består av sammenkoblede "containere". Ordet gir sikkert ikke de beste assosiasjoner, men det blir helt akseptabel standard på bygget.Du kan se selv, de første containerene er allerede ankommet:Totalt skal det som nevnt gå 162 barn i den nye barnehagen. Vi er også blitt fortalt at det blir 28 nye plasser i Etterstad barnehage. Dermed vil det altså fra høsten være 190 nye barnehageplasser på Etterstad.