Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Gangveien som forsvant
Publisert  10.07.06
Sist endret  10.07.06
 
Plutselig er gangveien til Vålerenga blitt borte. Et solid gjerde sperrer hele veien.


Fra begge sider:


Hva er det som har skjedd med gangveien vår? Som tidligere nevnt, var det et transportfirma som tok seg til rette og brukte området som sin private parkeringsplass uten Jernbaneverkets tillatelse. Jernbaneverket har nå ryddet opp, slik de lovet den gang. Det var riktig nok ikke slik vi hadde håpet de skulle gjøre det. Men nesten alt er bedre enn kombinasjonen av gangvei til skole og ryggende lastebiler.


Hvilke muligheter vi eventuelt har til å få gangveien tilbake er ikke godt å si. Nå er det jo slik at til forholdsvis nylig var det bare to muligheter for å komme seg fra Etterstad til Vålerenga. Enten langs Strømsveien, eller over broen. Så kom den gangveien som nå forsvant. Men etter det har vi fått to nye gangveier:Det blir vanskelig å argumentere for at vi virkelig trenger 5 alternative ruter til Vålerenga. På den annen side:
Gangveien som ble stengt lå rett ovenfor fotgjengerfeltet. Barn fra Etterstad I på vei til skolen vil vel krysse veien der og gå til den nye gangveien noen meter lenger borte. Men hva med de som kommer ned på andre siden av Etterstad Videregående? Er det noen som ser for seg at de vil følge den blå linjen på bildet for å komme seg til skolen?


Hvis du tror det har du neppe barn. Og har antagelig heller aldri vært barn selv.