Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Endring av Helsfyrterminalen
Publisert  22.05.07
Sist endret  22.05.07
 
Fra terminalen på Helsfyr går det 110 avganger i timen i rushtiden. Som faste reisende vil ha lagt merke til er det nå blitt slik at det er i knappeste laget med plass til bussene, slik at de blir stående å vente på hverandre.

Plan- og bygningsetaten har sendt varsel til naboer om at Statens vegvesen ønsker å endre på terminalen slik den ser ut i dag.

Du kan laste ned hele forslaget her.

Her er en tegning av terminalen slik den antagelig kommer til å se ut:

Helsfyrterminalen


Det viktigste grepet er at trafikk fra Østensjøveien gjennom terminalen flyttes. Dette skjer ved at rundkjøringen i sør åpnes, slik at trafikken kommer ut i Strømsveien uten å kjøre forbi bussholdeplassene. Den røde og den hvite bilen på bildet under vil altså ikke blande seg med kollektivtrafikken etter ombygningen. De vil kjøre fra rundkjøringen ut på en ny påkjøringsrampe til Strømsveien. Dermed må trærne langs Strømsveien bort. Støymuren vil også bli revet og bygget opp på nytt, og det nye kollektivfeltet vil ta litt av dagens gangareal.Helsfyrterminalen


De grønne "øyene" inne på terminalområdet vil bli sterkt redusert for å gi bedre plass til bussene. Dette innebærer at Thor Sandborgs Higen vil bli flyttet, men ikke langt. Kunstverket vil bli plassert inne på området bak bygningen.

Helsfyrterminalen - Higen