Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Vil du spille volleyball?
Publisert  15.07.07
Sist endret  15.07.07
 

Volleyball


Fra Hanne på Etterstad Sør har vi mottatt følgende:
Jeg bor i Etterstad sør og har spilt litt Volleyball de siste årene. Ikke noe høyt nivåmessig, heller tvert om. Men jeg synes det er veldig gøy, og skulle gjerne spilt mer. Jeg skulle gjerne hatt muligheten til å få kontakt med andre som kunne ha lyst til å spille volleyball på sletta litt i sommer og kanskje litt utover høsten hvis mulig. Dersom det viser seg å være nok til å få til noe spill kan jeg ta meg av å prøve å skaffe nett og bekoste det og og volleyball har jeg allerede.

Er dette noe for deg? Ring i så fall til Hanne på:
90 78 21 92