Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Nye planer for gangbru
Publisert  10.08.07
Sist endret  10.08.07
 
Vi har tidligere skrevet om planene for ny gangbru mellom Etterstad og Nygårdskollen. Den gang var det et alternativ som så ganske akseptabelt ut. I mellomtiden er det utarbeidet et nytt forslag som er dårligere enn begge de opprinnelige alternativene. Grunnen er høyspentledningene som går over jernbanen her. For å få tilstrekkelig avstand vil man legge gangbruen på sletta øst for kraftlinjene, og bygge en voldsom brukonstruksjon over det laveste punktet på vår side, og i en stor bue innover grøntområdet på andre siden.

Gangbru Nygårdskollen-Etterstad


Er det virkelig ikke plass til en mer beskjeden bru mellom kraftledningene (markert med blått) og jernbanens ledninger (markert med rødt)? Foreløpig mener i hvert fall Plan- og bygningsetaten det.
Gangbru Nygårdskollen-Etterstad