Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Kulturminnedagen, 9. september
Publisert  05.09.07
Sist endret  05.09.07
 
Søndag er det kulturminnedag, med følgende tema:

Kulturminnedagen


Kulturminnedagen skal skape forståelse og interesse for kulturminner og kulturmiljøer. Den er en del av en europeisk markering, European Heritage Days, som Europarådet tok initiativet til.

Kulturminnedagen


Program
12.00Åpning av Tore H. Vigerust. Han deler ut gratis historiebok.
12.10          Sang av sangkoret Tonetreff og Småfolk
12.20Avdukning av navn på rommene
13.00-14.00Foredrag og omvisning v/Truls Aslaksby
13.00Suppe serveres fra kafeen
14.00-14.30Sang av sangkoret Tonetreff og Småfolk
14.30-15.00Opplesning fra boken "Asylet", av Bydelsdirektør Marit Langfeldt Ege
15.00-16.00Foredrag og omvisning v/Truls Aslaksby
16.00-16.30Sang av sangkoret Tonetreff og Småfolk. Avslutning ved Tore Vigerust