Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Internasjonal torgdag
Publisert  03.09.07
Sist endret  03.09.07
 
Søndag 2. september var det Internasjonal Torgdag på Grønland. Det var et yrende liv.

Internasjonal torgdag


Internasjonal torgdag


og du kunne få kjøpt det meste av det du trenger - og litt til - fra de mange salgsbodene.

Internasjonal torgdag


Bydelsutvalgets nestleder Tore H. Vigerust og leder i Oppvekst, kultur og nærmiljø-komiteen Kjell Johansen delte ut Kulturstipend til forfatterene av boka "Tøyen skole gjennom 125 år"
Internasjonal torgdag


Kulturprisen på kr. 50000 gikk til teatergruppen Turbin for en barneteaterforestilling.

Internasjonal torgdag