Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Problemer med get-boksen?
Publisert  24.09.07
Sist endret  24.09.07
 
Fra enkelte hold har vi hørt at ikke alle finner overgangen til digital-TV like lett. Et spørsmål kan vi svare på med en gang. Hvis du ikke har fått din get-boks, må du ta direkte kontakt med get på telefon 02123 og avtale med dem.

Digital-TV

Ellers vil mange spørsmål bli besvart i det informasjonsheftet som ble delt ut på forhånd, og som også fulgte med i pakken sammen med get-boksen.

Det kommer snart et nytt informasjonshefte. For å få med svar på nettopp det du lurer på, er det viktig at EKTV får vite hva det er. Det er derfor fint hvis du sender dine spørsmål til oss eller til EKTV (se infokanalen). Noen av spørsmålene blir kanskje besvart her også.

Men hvis det er spørsmål som gjelder ditt spesielle TV-apparat eller annet utstyr, er det nok best at du leter etter bruksanvisningen en gang til.

Hvis ditt spørsmål skal besvares i den nye informasjonsbrosjyren bør du komme med det i løpet av et par uker.