Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Oppgradering av bussholdeplass
Publisert  11.01.08
Sist endret  11.01.08
 


Bussholdeplass


Et av våre borettslag har mottatt nabovarsel, fordi Samferdselsetaten har søkt Plan- og byningsetaten om oppgradering av bussholdeplassen i Biskop Jens Nilssønsgate. Det blir nytt reklamefinansiert leskur - samme type som på Helsfyr stoppested. Gaten skal bli noe bredere, og vil få "en mer hensiktsmessig horisontalkurvatur". (Vi tror nesten at vi skjønner hva det betyr, men ikke spør).

Dermed blir det bare Etterstadkroken igjen på Etterstad som ikke har eget leskur, slik vi skrev om i fjor . Nå er vel for de fleste på Etterstad dette en holdeplass man tar bussen til, ikke fra. Hvis vi ikke har handlet mer på Prix enn vi orker å bære, da. Men for bilister er det sikkert en god nyhet med bredere gate, når man prøver å komme ut av rundkjøringen med buss på holdeplassen og møtende trafikk.