Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Tilbud om alarm
Publisert  25.01.08
Sist endret  30.01.08
 
Etterstad Sør har på vegne av oss alle forhandlet frem et tilbud fra Securitas-Direct på boligalarm. Så vidt vi kan bedømme er det et meget godt tilbud, der et alarmsystem med en normalpris på 3129,- går for kr. 490,-.

alarmer


Nå kjenner vi riktignok ikke markedet godt nok til å vite om den slags anlegg overhodet noen sinne selges til normalpris. Men dette ligger likevel langt under tilbudspris.

Ønsker du å sikre boligen din mens du er ute, har du muligheten nå - eller litt senere, hvis du trenger tid til å tenke deg om. Tilbudet blir stående ut 2008.

Du kan lese tilbudet her


Ønsker du mer teknisk informasjon om tilbudet, finner du det her


Nå skal det vel også sies, at tilbudet gjelder selve pakken. Abonnementsprisen er den samme - kr. 349,- pr. mnd. for alarmsentral, service, utrykning, etc. Så over noen år er ikke de pengene du sparer i dag så mye i forhold til det du har betalt. Men inngangsbilletten er i hvert fall billigere.Tilbudet er innhentet på grunn av de mange innbruddene i år. Men alarm er en privatsak mellom deg og leverandøren, verken Etterstad Vel eller boligselskapene er part i saken. Du står altså fritt til å kjøpe alarmtjenester fra hvem du måtte ønske.