Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Ny utbygging på Etterstad!
Publisert  28.01.08
Sist endret  28.01.08
 
Det er fremmet et planiniativ på vegne av OBOS forretningsbygg. Det er snakk om å bygge et ukjent antall leiligheter i Etterstadsletta, med parkering i to plan. Du spør deg vel "hvor er det plass til dette? Tanken er å bygge der OBOS i dag leier ut garasjer, midt på bildet under:.


Synes du ikke det er plass til særlig mye der? Antall leiligheter er ikke bestemt ennå, men det er snakk om 3950 kvadratmeter i tre bygninger på 6 til 8 etasjer. En tegning som viser mulig utforming (et planinitiativ er bare et utgangspunkt, tegninger om hvordan man faktisk ønsker at boligene skal se ut kommer hvis det blir et reguleringsforslag ut av det) er utarbeidet. Du ser blokkene fra et punkt over Etterstad Sør, mellom høyblokkene på Øst. Til venstre har du Etterstad Barnehage, og Oslo sporveiers verksted er i bakgrunnen.

Klikk for større bilde

Dreier vi 90 grader og ser fra Nordvest, ser det slik ut.

Klikk for større bilde

Skal vi dømme etter antall balkonger som er tegnet inn, forestiller man seg noe som er nærmere 100 enn 50 leiligheter. I tillegg skal det bli to etasjer parkering under bakken (De eksisterende garasjeplasser pluss parkering for ny bebyggelse).

.