Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Hvor blir det av asfalten?
Publisert  02.04.08
Sist endret  02.04.08
 
Egil Storstein på Vålerenga har fått Aftenposten til å ta opp asfaltering av gangveien mellom Biskop Jens Nilssøns gate og Vålerenga. Det er kanskje en sak som Etterstad Vel burde oppdaget før, selv om den problematiske delen av veien ligger på Vålerengasiden.


Aftenposten har snakket både med OBOS, som sier at dette er Samferdselsetatens ansvar, og at de flere ganger har skrevet og spurt hvorfor veien ikke er fullført.

De har også snakket med Samferdselsetaten, som mener at dette må være OBOS' ansvar. Men, i følge sjefingeniør Tor Olav Mangset: "Vi har begynt å vurdere å gjøre den ferdig selv".

Så er det vel snart ordnet? Kanskje ikke. På oppfølgingsspørsmål fra avisen svarer Mangset: "Hvis vi skal ta tak i det, må vi antagelig avvike fra reguleringsplanen, så må beslutningen tas, og det må settes av penger."

Så de første årene er det kanskje best du passer på å ha skikkelig fottøy på når du går denne veien.