Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Olaug Norlemann er død
Publisert  08.04.08
Sist endret  08.04.08
 


Olaug Norlemann

Olaug Norlemann gikk bort i løpet av helgen. På søndag slo bekymrede naboer alarm, og da utrykningsmannskaper kom til ble hun funnet død i leiligheten. Hun satt i godstolen med en kopp kaffe, og alt tyder på at det gikk meget raskt.

Olaug var leder for Etterstad vel i så mange år. at mange først ikke trodde at velet ville fortsette å eksistere da Olaug ble nødt til å trappe ned. Det første året etter at hun egentlig gikk av ble hun tvunget til å fortsette, fordi det ikke var mulig å finne noen som var villig til å overta jobben. Olaug satt også i flere år i styret i borettslaget, og var svært aktiv både i Norges Velforbund og Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo.

Olaug Norlemann
Ruskenaksjon - og Olaug sørget for vafler

Men etter hvert som alder og helse krevde sitt trappet hun ned. De siste årene var hun mest aktiv som primus motor i sommerfestkomiteen. Hun sto ikke bare for planlegging og taler, men tok aktivt del i alle detaljer.
Olaug Norlemann
Salat til sommerfesten

I en tid da færre og færre tør si fra om det de opplever som negative forhold i bomiljøet, var Olaug den som torde. Hun var ikke redd for konflikter, og nølte aldri med å si sin mening. Noen syntes kanskje det ble litt vel mye av og til. Men det er i hvert fall sikkert at Olaug ble drevet av en oppriktig kjærlighet til Etterstad og vårt bomiljø. Så sent som uken før hun døde fikk Etterstad vel et brev. Det var informasjon om kommunale utbyggingsplaner som Olaug lurte på om velet hadde fått med seg. Hun hadde fremdeles overskudd til å passe på, selv om frimerkene viste at hun ikke hadde vært i form til å gå de hundre meterene opp til velets postkasse.

Olaug Norlemann


Bisettelsen finner sted mandag 21. april, kl. 12.30 på Østre Gravlund, lille kapell.