Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

1. mai 2008
Publisert  24.04.08
Sist endret  24.04.08
 
Snart er det 1. mai. De lokale arrangementene er:

Arbeiderpartiets 1. mai frokost på Vålerenga vertshus, 08.30-10.30. Saera Khan holder appell, og Vålerenga skoles musikkorps spiller hele veien til Youngstorget. Du kan lese mer på sidene til Gamle Oslo Arbeiderparti [Ikke nå lenger - 03.04.15]. Arrangementet er åpent for "medlemmer og sympatisører". Vi antar at det kan være andre partier på venstresiden som også har arrangementer, men i så fall ikke offentlige nok til at vi har greid å finne dem.

1. mai gudstjeneste i Vålerenga kirke, kl. 10.00.
Einar Gelius leder Gudstjenesten, LO-leder Roar Flåthen holder appell, og Christiania Damekor synger.

Kirken virker forøvrig litt splittet i forhold til 1. mai. Gudstjenesten nevnes så vidt på Vålerenga kirkes side, men hovedoppslaget er et alternativt arrangement, der kirkene i Gamle Oslo arrangerer pilegrimsvandring 1. mai, fra kl.10.00 til sånn rett etter toget. (Er det bare på grunn av sammenfall av helligdager, eller har vi havnet i en Don Camillo film?)

Don Camillo