Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Søndagstur rundt Østensjøvannet
Publisert  24.04.08
Sist endret  24.04.08
 
Søndag 27. april arrangerer Østensjøvannets venner en tur på østsiden av vannet. Vi har mottatt følgende kunngjøring:

Oppmøte på plenen vest for Oppsal Terrasse kl. 11 søndag 27. april. Nærmeste T-banestasjon er Oppsal.Oppsalskrenten er kjent for mange planter og et mangfold av insekstarter. Det er registret 153 planter i området ved terrassehuset. Flere av planteartene har her sin innergrense mot Østmarka. Ligner noe på Ekebergskråningen.

Husmannsplassen Bakken ser vi tuftene av på skrenten ned mot Østensjøvannet.

Vi følger den gamle ferdselsveien (dagens Østensjø terrasse) på østsiden av vannet - sommerveien lå høyt i terrenget. Om vinteren gikk veien over vannet. Veien gikk ut fra Oslo i retning Follo/Enebakk. Fint veiminne fra vikingtid/middelalder. Der Østensjø terrasse møter Østensjøveien ligger Almedalen - en litt skummel, men artsrik ravinedal med Ulsrudbekken i bunnen. Dalen ble privatrettslig fredet allerede i 1921 av Haakon Tveter, eier av Østensjø gård.Dersom ønskelig tar vi en tur innom tunet på Østensjø gård. Vandringen fortsetter opp Ulrudveien og inn Jøranstien mot Kirkeskogen (Kirkeskauen). Deler av dette skoglandskapet kan sies å være en bit av "urnaturen" i Oslo-området. Meget rik og velutviklet lind-ask-hassel-dominert edelløvskog.

Vi kommer fram til Bøler kirke som til høsten skal rives og ny kirke bygges på samme tomt. Langs Bølerbekken og Bølerfossen til P-plassen, sør-øst ved Østensjøvannet. Kvernjordet i nord - navnet forteller at det en gang har vært en kværn i bekken. I området er det både revehi og grevlinghi og liggeplass for rådyr.Biolog Tor Erik Brandrud deltar som turguide. Han har studert vegetasjonen i Østensjøområdet miljøpark og skrevet Forvaltningsplanens statusrapport. Amund Kveim, leder og Leif-Dan Birkemoe, nestleder vil også delta spesielt på den lokalhistoriske delen.

Turen vil ta ca. 1-2 timer, avhengig av spørsmål/interesse. Raskeste retur med T-bane er fra Bøler stasjon.