Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Helhetlig trafikkplan
Publisert  15.05.08
Sist endret  15.05.08
 
Bydel Gamle Oslo ønsker å utarbeide en helhetlig trafikkplan for bydelen. Det er jo ikke lite trafikk som beveger seg gjennom bydelen hver dag. Bydelen ønsker å gjøre dette i samarbeid med vel og beboerforeninger, med første møte tirsdag denne uken.

Det sier seg selv at det blir litt av en utfordring å få dette til. For det første er det selvfølgelig vanskelig å planlegge trafikk innen én bydel. Og det skal også bli vanskelig å få velforeningene til å bli enige om hvor trafikken skal gå. Det ligger jo i et vels natur at man først og fremst skal tenke på sitt område. Noen av våre naboer husker enda at Etterstad vel en gang i tiden gikk ut offentlig mot stenging av Strømsveien.Nå er det (så overraskende det kan høres) ikke slik at de som sitter i styret i Etterstad vel er de eneste som kan komme med fornuftige forslag når det gjelder trafikk. Så hvis det er noen som har tanker rundt dette, er det best å ta kontakt med velet eller eget styremedlem så raskt som mulig.