Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Gangbro til Nygårdskollen.
Publisert  15.05.08
Sist endret  15.05.08
 
Som kjent har Etterstad vel protestert på plassering av den nye gangbroen. Torsdag var det befaring med representanter fra Samferdselsetaten, Alna Terrasse, Etterstad Vest og Etterstad vel.

Gangbro Etterstad Nygårdskollen

Samferdselsetaten fastholder at sikkerhetsbestemmelser fra Hafslund gjør det umulig å la gangbroen krysse under kraftledningen. På befaringen fremkom det forøvrig at terrenget etter planen vil bli bygget noe opp, slik at det broen ikke vil ruve så mye over bakken som vi har hatt inntrykk av til nå.

Gangbro Etterstad Nygårdskollen

Her er "nærbilder" av henholdsvis Etterstadsiden og Nygårdskollsiden:

Gangbro Etterstad Nygårdskollen

Gangbro Etterstad Nygårdskollen


Selv om gangvei må begynne og ende ved offentlig vei, blir det antagelig anledning til å gå av på Nygårdskollen for de som ikke har noe behov for å gå ned under broen til Arnljot Gellines vei, noe ikke minst beboerene på Nygårdskollen antagelig vil glede seg over. Det ble antydet at man i forbindelse med arbeidene også kan tilrettelegge lekearealene på Alna Terrasse bedre.

Samferdselsetaten unnlot heller ikke å gjøre et poeng ut av man nå har avtalt en periode uten jernbanetrafikk i høst. Dette må avtales et år i forveien, slik at hvis vi opprettholder klage til fylkesmannen blir det ingen gangbro i år. Dette vil i utgangspunktet først og fremst være et problem for Samferdselsetaten. Men, man har også planlagt å benytte anledningen til å lage trygg gangvei forbi Biskop Jens Nilssøns gate 5, da man også her vil måtte inn på Jernbaneverkets område.

Gangbro Etterstad Nygårdskollen

Dermed er vi i den situasjon at om vi opprettholder vår klage, vil vi forsinke den trygge skoleveien vi har bedt om siden 90-tallet med enda et år. Velet vil ta stilling til dette på møte 3. juni.