Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Flaggstrid også på Etterstad?
Publisert  18.05.08
Sist endret  18.05.08
 
I vår har vi hatt en merkverdig debatt som vel først og fremst er båret frem av dyktige journalisters evne til å få folk til å spissformulere sine dummeste tanker. På den ene siden de som tilsynelatende mente rettferdigheten krevet at man brukte flagg for å markere at man feiret noe helt annet på 17. mai enn det som er dagens innhold. På den andre siden de som mente at "Da river vi flaggene ut av hendene på småungene og jager dem hjem".

I rettferdighetens navn: Begge parter fremsto nok som vesentlig mer velformulerte enn de er gjengitt her. Men ikke mer intelligente. Vi savner Darwin P. Erlandsen.

Men, hva folk flyr rundt med helt nede i Karl Johans gate, angår ikke oss. Vi har bare sett på hvordan folk flagger på Etterstad.

flagging

Vent litt. Hva var det for slags flagg? Er det godkjent av 17. mai-komitéen?

Flagging


Eller kanskje det er Kapten Sabeltann som kommer? Det kunne kanskje forklare det Etterstad Nord kan melde om.