Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Farvel til Reperbanen
Publisert  18.05.08
Sist endret  18.05.08
 
Roen søndags ettermiddag ble plutselig brutt av sirener og svirrende helikoptre. Svart røyk veltet opp fra bak kirkegården.

Brann på Timms reperbane
Jo nærmere man kom, jo mer røyk og ild.
Brann på Timms reperbane
Det var Timms reperbane som brant, og bygningen som tok fyr var den som var brukt til å strekke tau.
Timms reperbane

Dermed brant det nesten hele veien fra Strømsveien til Tvetenveien.
Brann på Timms reperbane


Det er et stykke industrihistorie som nå er blitt borte. Bedriften ble opprinnelig opprettet av Nils Torgersen i 1772, ved utløpet av Akerselva. I 1856 ble den overtatt av den tyske repslager Wilhelm Timm.

I 1876 skulle jernbanen utvide sitt område, og bedriften flyttet hit til Østre Aker.