Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Grønvoll park
Publisert  24.05.08
Sist endret  24.05.08
 
I forbindelse med Ensjøutbyggingen er det et dokument som heter VPOR. Det står for "Veiledende Prinsipprogram for det Offentlige Rom". Du kan finne hele dokumentet ved å klikke på lenken til Ensjøbyen på venstre side. Der beskrives bl.a. planlagte nye parker i Ensjøbyen. Den nærmeste er Grønvoll park, som skal ligge rundt gamle Grønvoll gård. Gården er et litt trist syn i dag, i et kaos av veier og parkering.

Grønvoll park

Tanken er å flytte veien til omtrent der fotografen står, slik at det blir et sammenhengende parkområde på 6-8 dekar, som skal fungere som møteplass og nærlekeplass.
Grønvoll park