Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Eventyrvei til Kværner!
Publisert  07.06.08
Sist endret  07.06.08
 
Friluftsetaten jobber nå med planer for en ny turvei. Hvis du går på gangveien nedenfor terrasseblokkene, så ser du at det står en merkestikke i gresset.

Ny turvei
Her skal det ta av en ny turvei, og de som skal ned i Svartdalen slipper å gå i bro over jernbanen til Nygårdskollen. Den nye turveien skal gå ned skråningen til der Alna går under jernbanen.

Ny turvei

Det ser ikke særlig fremkommelig ut, selv nå når det er ekstremt lavvann etter varmeperioden. Elva går under to jernbanebroer og en veibro. Men planen er at turveien skal gå på en bordgang langs elvebredden.

Ny turvei

Det skal den også resten av strekningen. Fjellsidene er for bratte til at man kan anlegge noen vanlig sti nedover i Svartdalen.

Ny turvei


Tenk for en tur det kommer til å bli på bordgang nedover fossen og bratte fjellsider! Og tenk på hvor deilig det blir på varme dager som de vi har hatt i det siste, når du kan gå fra Brynsfossen og helt ned til Kværner i skyggen av høye trær.