Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Ta heller bussen!
Publisert  05.07.08
Sist endret  05.07.08
 
Antagelig skyldes det en forglemmelse, men ingen etater har kommet på å stenge Vålerengatunnelen i sommer. Der går trafikken omtrent som normalt. Men i hvert fall for oss, så er stort sett valget for å komme til jobb å kjøre over Ensjø og Tøyen, eller over Carl Berners plass.

Og på Ensjø, der "Tyngdepunktet" blir bare tyngre og tyngre, er det som kjent stengt, i hvert fall i den ene retningen (bare kraftig innsnevret i den andre).


Og på Tøyen må vi greie oss med én kjørebane!


For ikke å snakke om Carl Berners plass. Så når man er så heldig å bo et sted der det er 110 kollektive avganger i timen i rushtiden, kanskje det er like greit å klare seg uten bil? I hvert fall i sommer.