Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Nytt friområde!
Publisert  28.07.08
Sist endret  28.07.08
 
Endelig er det vedtatt i bystyret. Etterstadsletta 2 er nå regulert som Friområde (anlegg for lek)! Bystyret vedtok det i møte 18. juni. Det gjenstår riktignok å opparbeide området, men det er i hvert fall viktig å vite at det ikke plutselig dukker opp nye planer om eiendomsutvikling.Og Etterstad I har jo virkelig fortjent å få et nytt friområde. Da blokka var ny, hadde de jo faktisk friområde helt ned til Alna! Og naboskapet med Strømsveien skapte jo trivsel, med hester og en og annen automobil som passerte forbi. Det har vært en ganske dramatisk endring av bomiljøet siden de første flyttet inn. Og noen av dem bor der fremdeles.

Du kan lese mer om saksfremstilling og vedtak på bystyrets sider

(Og takk til Anne, som følger med, og tipset oss!)