Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Mater du rottene?
Publisert  22.10.08
Sist endret  22.10.08
 
Aftenposten melder i dag om rotter i vårt naboområde.Det er da viktig at vi gjør det vi kan for at rottene ikke sprer seg til boområdene på Etterstad. Bydelen har tilskrevet borettslag og sameier med råd om hva man kan gjøre. Det meste er ting som styre eller vaktmester må ta seg av. Det du kan gjøre, er å la være å mate rottene.

Det er nemlig mange som gjør det. Enten ved å slenge fra seg den resten av kebaben man ikke orker, eller ved å kaste hele brødskalker til "småfuglene".

Bydel Gamle Oslo skriver:
  • Mating av fugler må foregå i kontrollerte former med små mengder brødsmuler og fuglefrø. mant som er ment for fugler skal ikke forlates på bakken i parker og boligområder, da dette blir mat for rotter og andre skadedyr.