Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Ny gangbro
Publisert  29.12.08
Sist endret  29.12.08
 
I forbindelse med reguleringsforslag i Østensjøveien oppdaget vi at kommunen har planer om en gang- og sykkelforbindelse langs Surstoffveien og i bro over T-banen til Etterstad. Gangbroen må starte omtrent her, i enden av Surstoffveien.Dermed kommer den til Etterstad omtrent midt mellom Etterstad Øst og Etterstadkroken, der det lenge har vært planlagt å opparbeide gangvei ned til turveien langs Alna.Kanskje vi om noen år kan gå kveldstur over broen, krysse Østensjøveien til baksiden av det nye hotellet i Tvetenveien som vi nylig skrev om, og ta en kaffe (eller hva det måtte være) i baren der.