Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Ny utbygging - Ensjøveien
Publisert  18.01.09
Sist endret  18.01.09
 
Det begynner jo å bli ganske mange slike nyheter etterhvert. Vi har jo tidligere skrevet om planlagt utbygging på Malerhaugen gård, der det kommer nye rekkehus (1. på bildet under), og i Ensjøveien 34, der først Lidl hadde tenkt å ha butikk, og det nå arbeides mot nye blokker (2). Nå planlegger et firma blokker på eiendommene bortenfor (3) der det i dag ligger to eneboliger.I planinitiativet heter det "Utbygger har som mål å innpasse 2.700 m2 BRAs i planområdet. Tomten har et fall på ca. 5 m fra nord mot syd. Vi har foreløpig tenkt oss to boligblokker med p-kjeller i 2U-ets., boder og sykkelparkering i 1U-ets., samt 4-5 boligetasjer over dette.

Til sammen er det planlagt ca. 2700 kvadratmeter.