Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Nye blokker i Lodalen
Publisert  28.03.09
Sist endret  28.03.09
 
Planene om nye blokker i lodalen er en gammel nyhet her på etterstad.no. Vi fortalte første gang om dette i desember 2002. Opprinnelig var det snakk om fem punkthus på 13 etasjer langs Arnljot Gellines vei, og to lamellbygg på 5 etasjer i bakken mellom borettslagene Nygårdskollen og Lodalen. Det har vært mange runder i behandlingen av disse planene. Plan- og bygningsetaten har bedt om flere endringer. Men nå er reguleringsplanen vedtatt i byrådet.


Fotomontasje, 2004


Det har vært flere endringer. Allerede i 2004 var lamellblokkene tatt ut, og antallet punkthus redusert til 4.

Nå er høyden også blitt redusert, til 10 etasjer. Vi har tidligere omtalt dette som høyblokker, men skal prøve å ikke gjøre det mer. I mellomtiden har Oslo kommune vedtatt en definisjon av høyhus (Høyhusutredningen, 2005) som sier at grensen er 42 meter. Disse blokkene blir bare 28 meter høye. Men utnyttelsesgraden er uendret tross høydereduksjonen. Det vil si at blokkene som bygges blir noe bredere enn de vi ser på fontomontasjen over.

Det vil bli ca. 200 ny leiligheter. P.g.a. den nye gangbroen blir dette nære naboer for oss på Etterstad, den øverste blokken vil ligge ca. 5 meter fra gangbroen. I denne blokken er det forøvrig planer om barnehage.

Men selv om reguleringsplanen er vedtatt, så tar det nok likevel en stund før arbeidet begynner. Lodalen borettslag er naturlig nok ikke begeistret over å få 10 etasjers blokker så tett innpå sine lavblokker. De fester en viktig del av tomten, og er ikke villige til å gi avkall på denne, slik at det må ekspropriasjon til før planen kan gjennomføres.