Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Ny turvei til høsten
Publisert  02.04.09
Sist endret  02.04.09
 
I sommer fortalte vi om planer for en ny turvei langs Alna. Nå har vi nettopp blitt gjort oppmerksomme på at arbeidet allerede er begynt (takk, Anne!).


Her ser vi begynnelsen på turvein som skal gå ned under jernbanebrua og klamre seg fast til fjellsiden langs fossen helt ned i Svartdalen. Men først, etter påske, skal arbeidet begynne på veien i motsatt retning, på andre siden av elva, opp mot Bryn. (Du kan se kart over den turveien her)

Når alt dette er ferdig får vi ikke bare en fantastisk turvei, men noe som antagelig blir en viktig turistattraksjon. Det finnes selvfølgelig villere natur mange steder, men så vidt vi vet er det ingen europeisk hovedstad som kan oppvise noe slikt midt inne i indre byområde.