Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Nordox utvider
Publisert  04.04.09
Sist endret  04.04.09
 
Tirsdag 24. mars kunne Aftenposten fortelle at Nordox får tillatelse til å utvide.


Nordox har behov for å utvide, og har ledig plass på sin tomt til utvidelse. De har arbeidet med saken et par år, men fikk avslag i Plan- og bygningsetaten. Etaten viste til at utvidelsen var for stor i forhold til planlagt utnyttelse. Det kan kanskje ha medvirket at dette området i rammeplan for Bryn er utpekt som egnet for transformasjon, altså blandet bolig og næringsbebyggelse. En kjemisk produksjonsbedrift passer ikke helt inn i det bildet. I rammeplanen står det bl.a : "Felt F kan egnes som boligområde, særlig dersom man bygger lokk over T-banen og en skjerm med næringsbebyggelse ut mot Østensjøveien. Men en slik transformasjon er ikke aktuell før nåværende industriviriksomhet opphører,..."

Bedriften er en ledende produsent av kopperoxyd, som bl.a. brukes i skipsmaling og i soppdrepende midler for landbruket. Naboer har kanskje bekymret seg over røyken fra pipa, når vi vet hvilken type bedrift det er. På bedriftens hjemmeside leser vi imidlertid at vann som brukes i produksjonen går i et lukket system, slik at bare ren damp slippes ut. Tatt i betraktning at røyken kan observeres av Statens forurensningstilsyn bare ved å trekke fra gardinene (SFT er i Strømsveien 96), så må vi vel tro dem på det.Nå har Byrådet besluttet å omgjøre Plan- og bygningsetatens vedtak, så det er grunn til å tro at byggearbeidene snart kommer i gang. Det er snakk om et bygg på to etasjer, så ingen på Etterstad behøver å frykte for skygge eller tap av utsikt.