Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Endelig oversikt
Publisert  24.06.09
Sist endret  24.06.09
 
Det begynner å bli en tid siden vi fikk sanntidsinformasjonssystem (SIS) på bussholdeplassene. Men for oss på Helsfyr er det ofte mange forskjellige busser vi kan ta for å komme dit vi skal. Da blir det tungvint å løpe fra holdeplass til holdeplass for å se hvilken buss som går først. Men nå er det kommet store skjermer som gir den store oversikten, både inne:

SIS Helsfyr


og ute.

SIS Helsfyr


Det vi savner nå (noen blir aldri fornøyd), er å få med 37-bussen også, og at man viser både T-bane og buss. Du må fremdeles ned på platformen før du før vite når T-banen går.

Forøvrig kan du bruke tekstmeldinger også. Det fungerer sånn at du sender
S [forkortelse for holdeplass] [buss/banenr.] til 2050.

Men så begynner det å bli komplisert. For "Helsfyr" forkortes "Hefy" hvis du skal med 37-bussen. Hf fra bussterminalen på "vår" side av Strømsveien. Hfyr fra andre siden av Strømsveien. Og Hfy på T-banen. Til gjengjeld da uansett hvilken vei du skal ta banen. Blir det for komplisert å huske? Vel, det koster 3 kr. for en melding også, så det er kanskje like bra å se på skjermene.