Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Generalforsamling 2002 EKTV
Publisert  25.04.02
Sist endret  25.04.02
 


Etterstad Kabel hadde generalforsamling 25. april kl. 1830. Møtet foreløp uten dramatikk, og alle vedtak var enstemmig. Over 80% av beboerne på Etterstad var representert gjennom sine styrer.

Med unntak av et varamedlem som ønsket å trekke seg, og to nye varamedlemmer som ble valgt inn, er styret det samme.

Styret
Leder: Steinar Lie.
Styremedlem: Merete Aadnøy Eriksen
Styremedlem: Bjarne T. Kjedsen
Styremedlem: Harald Haugen
Styremedlem: Terje Braathen
Varamedlem: Terje Bjarg
Varamedlem: Kristian Fugleseth Ruud
Varamedlem: Said Nettinger
Varamedlem: Bjørn Thommesen

Styret i EKTV


Foreløpig har ikke EKTV egne sider her, men vi forventer at det nye styret gjør noe med dette i nærmeste fremtid.

Styret i EKTV oppfordret forøvrig boligselskapene til mer aktiv bruk av sider på informasjonskanalen.