Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Nye skoler
Publisert  26.08.09
Sist endret  26.08.09
 
Nei, det handler ikke om Fyrstikktorget denne gang. I forbindelse med skolebehovsplanen er vi blitt gjort oppmerksom på at Bystyret har vedtatt følgende i forbindelse med nye Vålerenga stadion: "Bystyret ber om at det i reguleringsplanen innpasses barnehage og en skole med idrettslinje på videregående nivå i den samlede bygningsmasse."


Dermed ser det ut til at det kommer enda en ny skole på gangavstand fra Etterstad. I skolebehovsplanen står det bl.a.:
Utdanningsetaten vil samarbeide med Vålerenga idrettsforening om et skoletilbud etter de pedagogiske prinsippene til ”Fryshuset” i Stockholm med studiespesialisering og idrettsfag. Skoletilbudet planlegges organisert som et nav i forhold til omkringliggende skoler (F-21, Etterstad, Risløkka, Hellerud). Som del av tilbudet etableres et tilbud for oppfølgingstjenestens målgruppe. Valle er kommunikasjonsmessig godt tilgjengelig med beliggenhet ved ring 3, buss og t-banelinjen.

Det foreligger også et annet skoleforslag, men dette er vi ikke like sikre på at det blir noe av.

I Østerdalsgata, der Vålerenga sosialsenter ligger, er det forslag om en privat 1-10 skole.Vi siterer fra bydelens saksfremstilling:

"Nyskolen i Oslo er en pedagogisk alternativ skole som drives etter privatskoleloven. Skolen har vært i drift i 5 år. Den har 94 elever og en godkjenning for opptil 100 elever fordelt på 1. til 10. trinn. Skolen trenger nye lokaler og har i lengre tid lett etter egnede lokaler. Forslagsstiller mener lokalene i Østerdalsgata 7a egner seg godt til å drive en skole, siden uteområdene er trivelige og avskjermede, og beliggenheten er i nærheten av offentlig kommunikasjon samt kulturtilbud i sentrum. I tillegg ligger eiendommen i følge forslagsstiller gunstig til i forhold til friområdene ved Jordal.

Plan- og bygningsetaten mener utearealene er for små. Forslagsstiller er ikke enig i PBEs vurderinger, siden de organiserer dagene slik at ikke alle elevene trenger å være ute samtidig. Ungdomstrinnet, som utgjør 30-40 elever, har stort sett sin egen dagsrytme og er i følge forslagsstiller ikke avhengig av et avskjermet uteområde. De resterende 60 elevene som skal benytte området bak bygningen kan i følge forslagsstiller deles i to grupper som har utetiden sin på forskjellige tidspunkter. Innvendig er det kun snakk om mindre justeringer for å tilfredsstille skolens behov. Bygget har to innganger opp til de aktuelle lokalene og det er i følge forslagsstiller god støyskjerming. Forslagsstiller ser også for seg at det vil være mulig å få til et positivt samarbeid med kommunens enhet i 1. etasje."

Hvis ikke Nyskolen greier å overbevise Plan- og bygningsetaten, blir nok ikke dette noe av. Men saken er ennå ikke avgjort. Du kan lese mer om Nyskolen her.