Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Aker sykehus venner
Publisert  23.10.09
Sist endret  23.10.09
 
Mandag 26. oktober har Aker sykehus venner medlemsmøte. Vi tenkte å lenke til hjemmesiden deres, men det ser ikke ut til at de har noen. Vi har derfor samlet noen lenker fra søket, som gjengis under selve invitasjonen:

Aker sykehus venner


Inviterer til medlemsmøte
Mandag 2610 kl. 18.30
i Kirurgisk auditorium, Aker sykehus.

Velkommen ved leder Torstein Winger

Sykehusdirektør Stien-Are Agledal vil orientere om situasjonen for Aker sykehus i forbindelse med omorganiseringen av sykehusstrukturen i Oslo og Follo.

Tema:

Aker som et stort lokalsykehus
med god akuttberedeskap

Debatt


Aker Sykehus venner ser med stor utro på fremtiden for vårt lokalsykehus.
Det foregår nå en lukket prosess som utfra signaler vi har mottatt, vil kunne medføre en sterk svekkelse av lokalsykehustilbudet til store befolkningsgrupper i Groruddalen og Follo.

Det er derfor viktigere enn noen gang å slutte opp om sykehuset.

Det tas beslutninger som er unndratt politisk kontroll, med effektivisering og innsparing som hovedmotiv.Vi må ikke legge ned Aker nå
Akers Avis/Groruddalen 23.10.2009

Dårligere sykehustilbud
Fagbladet 23.10.2009

Sykehus-vennene varsler harder linje
Akers Avis/Groruddalen21.10.2009

Grorud vil vekk fra Ahus
Akers Avis/Groruddalen21. 10.2009

Aker sykehus skal leve
Fagbladet 19.10.2009

Bred protest mot sykehusnedleggelse Fagbladet
19.10.2009

Høringsuttalelse vedr. hovedstadsprosessen
08.10.2008

Står sammen mot Aker-nedleggelse"
Akers Avis/Groruddalen 21.10.2009

Ikke rør Aker sykehus
(mail til de ansatte, mandag 28.04.2008

Debattmøte 21.04.2008)

Aker skal til Oslo
Akers Avis/Groruddalen 18.04.2008

Frykter at Aker sykehus ble nedlagt
Akers Avis/Groruddalen 18.04.2008

Akuttkirurgien på Aker må opprettholdes
Uttalelse fra Rødts årsmøte 2008

I tog for sykehuset
Akers Avis/Groruddalen 29.02.2008

Aker vil bestå, men som hva?
Akers Avis/Groruddalen 04.05.2007

Winger ny styreleder Akers Avis/Groruddalen
04.05.2007

Ber Akervennene fortsette
23.01.2007

Vi må fortsatt være vaktbikkjer
Akers Avis/Groruddalen 17. 03.2004

Fakkeltog for sykehuset
NRK Østlandssendingen, 06.11.03