Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Ny utbygging på Etterstad!
Publisert  25.10.09
Sist endret  25.10.09
 
Husker du denne overskriften fra januar i fjor? OBOS forretningsbygg har planer om å erstatte garasjeanlegget utenfor Etterstad Øst med ny bebyggelse.

Slik var det tenkt å se ut den gangen:

Klikk for større bilde
Etterstad vel hadde et møte med planleggerene og ga uttrykk for sine synspunkter på prosjektet. Det kunne være fristende å ta æren for at prosjektet nå er betydelig slanket, men det er nok ikke grunn til det. Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten har begge hatt synspunkter på at de foreslåtte blokkene var for høye til å passe inn i bebyggelsen på Etterstad.

Nå har Etterstad Øst fått nabovarsel om en ny versjon av forslaget. Nå er bebyggelsen lagt langs veien, med uteareal mot naboblokkene:I fugleperspektiv med mye grønt ser det riktig idyllisk ut. Vi tar derfor med en tegning av hvordan det kan se ut fra Etterstadsletta:Eller vi kan se området fra et punkt som synes å være i en luftballong over Etterstad Nord et sted:I det samme nabovarsel fremkommer forøvrig at Brynprogrammet åpner for bebyggelse i 7 etasjer der Sporveiens verksted ligger i dag. Så vidt vi vet jobbes det ikke aktivt med disse planene i dag, men hvis det blir noe av, kan det se omtrent slik ut: