Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Hva skjer på Ensjø
Publisert  26.11.09
Sist endret  26.11.09
 
Nylig var det informasjonsmøte om hva som skjer på Ensjø. Følgende er noen illustrasjoner av Skanskas planer for boligbygging på "Tyngdepunktet" - altså området rundt Ensjø T-banestasjon. Skanska har de hvite blokkene på kartet. Dette blir boliger, bortsett fra butikker o.l. i første etasje.

De blå er eksisterende næringsbygg, samt et bygg planlagt av Kolberg i stedet for bilforretningen som ligger der nå. Disse skal vi komme tilbake til.


På bildet under ser vi området sett fra Kampen.


Planen er åpne og sammenhengende gårdsrom. Legg blant annet merke til åpning på grunnplan gjennom den 10 etasjes blokken ved siden av selve stasjonen. Deler av stasjonen og sporet skal bygges over. På bildet under ser vi hvordan sporet dukker opp under gårdsrommet mellom to av blokkene.


På neste bilde ser vi tydelig Ensjøtorget, som ligger der Gladengveien møter Ensjøveien. Dette skal bli det sentrale møtepunktet i området. Her skal en gjenåpnet Hovinbekk renne ut i et vannspeil.