Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Hva skjer på Ensjø II
Publisert  03.12.09
Sist endret  02.12.09
 
Da vi skrev om Tyngdepunktet på Ensjø, nylig, sa vi at vi skulle komme tilbake til næringsbyggene. Nylig var det en kunngjøring som skapte bekymring. Det var en endring i grensene for området som skal reguleres i Tyngdepunket. Slik så det ut opprinnelig.


De nye grensene gikk utenom Ensjøveien 17, bilforretningen til Kolberg. På forespørsel hos Eiendoms- og byutviklingsetaten fikk vi opplyst at Kolberg vurderte å trekke seg ut av samarbeidet.


Det vakte bekymring i Etterstad vel. Selv om utbyggingen på Ensjø ikke berører oss direkte, så er vel vår rolle i dette som besøkende på det nye samlingspunktet på Ensjø torg. Det er klart at en bilforretning liggende igjen midt i dette området ville gjøre torget mye mindre attraktivt.


Men på informasjonsmøtet som ble holdt nylig, viste det seg at Kolberg bare har hatt en tenkepause. Jan B. Kolberg og Francis Brekke fra Kristin Jarmund arkitekter viste frem planer for et nytt bygg.


Ikke et bygg av en type vi er vant med å se her omkring.


Men det gir god plass til Ensjø torg - og ikke bare det, det skal også være åpent mot torget, slik at det på en måte blir en utvidelse av selve torget. På tegningen ser du så vidt åpningen i underetasjen ut mot vannspeilet.


Men det blir tydeligere når du ser tegning av bare underetsjen. Legg også merke til bruken av vann.


Slik ser man for seg bygget om natten. Man tenker seg muligheter for kino, teater og andre forestillinger i bygget.