Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Brynsengfaret - ny regulering
Publisert  23.01.10
Sist endret  23.01.10
 
Det blir igjen varslet reguleringsarbeid i Brynsengfaret 8 - 12. Nå har planleggingen av ny bebyggelse her foregått i minst 8 år. I 2002 var det planer om et rent næringsbygg på tomten. Så ble det endret til en deling mellom næringsbygg og boliger. Så ville eieren igjen bare bygge næringsbygg. Plan- og bygnngsetaten insisterte imidlertid på boliger i oppstartsmøtet.


Slik tenker utbygger seg de nye blokkene - her er bare blokken lengst til venstre tenkt som bolig, mens Plan- og bygningsetaten krever minst 60%. Etaten er ikke avvisende til næring, men fortrinnsvis av lokal art som ikke skaper biltrafikk. (Bakeri, frisør, etc.) Umiddelbart virker det nye forslaget dårligere tilpasset landskapet og omgivelsene en det som ble lagt frem for noen år siden:

Vi har hatt denne saken oppe flere ganger før. Noen av de tidligere innslagene kan leses her:

Hva skjer i Brynsengfaret? (2009)
Ha skjer med Brynseng Park (2009)
Rivingen har begynt (2006)
Brynseng Park (2005)
Byggeplaner i Brynsengfaret (2005)
Etterstadkroken 9 er borte (2004)
Nye byggeprosjekter i Etterstadkroken (2002)


Hvis du vil lese mer om planene, kan du gå inn på Plan- og bygningsetatens saksinnsyn-sider.