Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Bryn kollektivknutepunkt
Publisert  18.02.10
Sist endret  18.02.10
 
Det utredes nå et nytt kollektivknutepunkt på Bryn. I tillegg til Bryn stasjon (jernbane) og Brynseng stasjon (T-bane), skal det også bli bussterminal. I dag er det bare buss 23, 24 og 73 som går hit.


Men fremtiden kan bli annerledes. Det er snakk om at 78 skal ha endeholdeplass her i stedet for Bryn senter). Det er også snakk om at enten 20 eller 21 skal forlenges, slik at de har endeholdeplass på Bryn. 37-bussen er også en mulighet som utredes. D.v.s. at den går som i dag Etterstad Vest, Etterstad Sør og så bort Etterstadkroken til Bryn før den går til Helsfyr. Litt surt for de på Etterstad Nord og i Etterstadsvingen som får lenger tur hjem, men sikkert meget populært i Etterstadkroken. Det skal imidlertid i prinsippet ikke være gjennomkjøring til Brynsengfaret, så det er usikkert om dette blir noe av. I tillegg er det meningen at 10 regionbusser fra nordøst skal få endeholdeplass her, i stedet for å kjøre helt inn i sentrum.

Plasseringen er ennå ikke bestemt, men en utredning lister opp flere alternativer:


I stedet for villaene i Nils Hansens vei, på utvidet bro over Alna og jernbanen, og lokk på begge sider av T-banestasjonen. Alle disse mulighetene er vurdert. ut fra utredningen ser det imidlertid ut til at terminal i Østensjøveien er det mest sannsynlige alternativet:


Det er god plass til utvidelse på begge sider av veien. Slik ser man for seg terminalen. (Kilkk på bildet for å se en større versjon)


Og som vi ser, så er det tak over bussterminalen. Fordi avstanden mellom særlig tog og T-bane er lenger enn ønskelig, foreslår utredningen å lage et sammenhengende tak over terminalområdet.