Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Ny turvei i vår
Publisert  11.04.10
Sist endret  11.04.10
 
Det kommer ny turvei fra Bryn til Kværner. Og nå er den snart ferdig. Nå har vi jo sagt dette før, da. I 2008 hadde vi første gang nyheter om turveien til Svartdalen og turveien til Bryn.

Arbeidet pågår får fullt rett nedenfor Etterstad.og bordgangen under brua er i ferd med å komme på plass.


Dett gjøres også klart til å utvide den nedover Nygårdsfossen.

Nede i Svartdalen har turveien begynt å strekke seg oppover.


Opprinnelig var det meningen at turveien skulle være ferdig høsten 2009, men Friluftsetaten mener nå at de skal greie det i løpet av mai eller juni. Vi gleder oss til å gå på tur!