Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Nordox-utvidelsen
Publisert  15.04.10
Sist endret  15.04.10
 
"...det er grunn til å tro at byggearbeidene snart kommer i gang."skrev vi - på denne siden i april i fjor. Nå ser vi at saken er til behandling i bydelsutvalget igjen. Man må søke dispensasjon fra reguleringsbestemmelser om høyde på bygget. Utvidelsen kommer i mellomrommet mellom Nordox og nabobygget.
Nordox

Når man ser på arkitektens før-bilde, kan man jo synes det er synd å miste den lyse, luftige "alléen" mellom bygningene, noe vi også ser er bemerket i forslaget til uttalelse fra bydelsutvalget.
Nordox


Men dagens bruk av området gjør at virkeligheten er en annen:
Nordox


For oss blir ikke forskjellen så stor. Det vil antagelig bare være mulig å se det fra de øverste etasjene i Etterstadsletta 47 (i bakgrunnen på bildet under)
Nordox