Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Åpen Hovinbekk
Publisert  17.04.10
Sist endret  17.04.10
 
Klosterenga skulpturpark har blitt kalt en skam for Oslo. Et flott anlegg som ble påbegynt og forlatt halvveis. Men nå er kommunen i gang igjen. Bård b Breivik og Jørn Skaare har laget et revidert og forenklet skisseprosjekt, som bl.a. innebærer åpen bekk gjennom hele parkområdet.
Hovinbekken-Klosterenga

På våre kanter er som kjent bare åpen noen få meter ved Gladengveien.
Hovinbekken

Men det er meningen at bekken her skal åpnes som en del av Ensjøbyen, antagelig i 2013-2414. Vann- og avløpsetaten og Friluftsetaten begynner planleggingen av åpning ved Jordal Amfi og over Klosterenga.

Prosjektet består av skulpturer, bekkeåpning, og også lekeplasser, ballfelt og plaskedam.
Hovinbekken-Klosterenga

Det hele utgjør også en del av turveiplan for Oslo, og knytter sammen turvei D10 (langs Alna) med turvei B10 (langs Akerselva), så det er naturlig at man får en bekk som følger veien.
Hovinbekken-Klosterenga


Du kan laste ned hele prosjektskissen her.

Her er en forminsket versjon av kartet over bekkeåpningen:
Hovinbekken-Klosterenga