Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Bokkafeen fortsetter!
Publisert  10.06.10
Sist endret  10.06.10
 
Bydelsutvalget har i møte 10. juni vedtatt å ikke følge administrasjonens innstilling om nedleggelse fra sommeren.

Hovin bokkafe


Vedtaket lyder:

  1. Lønnsmidler til 0,5 stilling som fagkonsulent og Hovin bokkafe videreføres i Fyrstikkalleen skoles nye lokaler ut 2010. I budsjettet for 2011 vil bydelsutvalget gjøre en ny vurdering av tilbudet.
  2. Videre drift dekkes av risikoavsetning.


Bokkafeen blir altså flyttet. Men det viktigste er at tilbudet består. Og - selv om det ikke er så godt å se ennå - så blir det kanskje veldig fine lokaler på den nye skolen?

Hovin bokkafe


Men legg merke til annen setning i første punkt over. Vi må følge med på hva som skjer til høsten.