Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Slutt på Etterstadsletta barnehage
Publisert  24.06.10
Sist endret  24.06.10
 
Aftenposten kunne i går fortelle at Etterstadsletta barnehage stenger fra august.

Etterstadsletta barnehage

Så sent som i høst fikk vi vite at bydelen hadde søkt om å forlenge den midlertidige barnehagedriften i brakker med 3 år. Nå får altså foreldrene beskjed om å finne seg nye barnehage etter sommeren.

Grunnen er at det ikke lenger er mangel på barnehageplasser i bydelen. Til høsten står det ferdig nye barnehager på Kværner og i Fyrstikkalleen. Til sammen får bydelen flere plasser enn det er behov for.

Så til høsten får vi antagelig se noen komme for å hente brakkene sine.

Etterstadsletta barnehage


Foreldre som hadde regnet med å ha barna i Etterstadsletta barnehage til de begynner på skolen har sikkert sitt å si om det. For oss andre er det store spørsmålet: Hva skjer med tomta nå? Her var det en gang store åpne områder der ungene lekte.


Vil det som er igjen bli opparbeidet til det nye friområdet vi ble lovet da plan- og bygningsetaten ga Etterstad videregående tillatelse til å bygge ut på vårt friområde?

Eller henter noen alt av verdi til de nye barnehagene, og etterlater seg en rivingstomt?