Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Pass på trærne våre!
Publisert  12.07.10
Sist endret  12.07.10
 
Vi er så heldige å ha store, flotte trær på friområdet på Etterstadsletta.


Dessverre er de nå truet av skadedyr. Vi ville normalt anbefalt utryddelse av skadedyrene, men her er det to-bente skadedyr som har vært på ferde. Noen har banket lange kobberspikre inn i et av trærne. Dette er en metode for å drepe trær. Slike skadedyr er det av en eller annen grunn ikke lov å ta livet av, vi må derfor overlate til politiet å ta seg av dem.

Vi ber alle som bor - eller har et ærende - i nærheten om å følge med. Trærne er på sitt vakreste i solskinn, så merker du folk rundt trestammene etter mørkets frembrudd kan det være en ide å ta en tur ut for å se om det er lyssky personer på ferde. Har du sett noe som kan hjelpe til å indentifisere skadedyrene, ring Oslo Politikammer, 22 60 90 50.