Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Eitillstad Borettslag
Publisert  25.07.10
Sist endret  25.07.10
 
På begynnelsen av 90-tallet husker vi at det kom forargede brev (eller telefoner, det er lenge siden) fra velets daværende leder når det sto "Etterstad" i annonser for leiligheter på Nygårdskollen.

Men nå utlyser USBL leiligheter på Etterstad for salg på Finn. Leilighetene skal til om med ligge i Eitillstad Borettslag. Og "Eitillstad" er det man mener er det historiske opprinnelsen til navnet "Etterstad".


Men er dette en tilsnikelse? Skal de nye blokkene ligge på Etterstad? Det er flere måter å se det på. De ligger i Lodalen, på andre siden av jernbanen. Kartet viser området for reguleringsplanen.Tror du du vet hvor Etterstads grenser går? Historisk må det jo være området som tilhørte Etterstad gård. I Oslo er det slik at alle eiendommer har et gårds- og bruksnummer. Gårdsnummeret er den opprinnelige gården, og så har eiendommer utskilt fra denne fått bruksnummer i kronologisk rekkefølge. Etterstad Nord har foreksempel gårdsnummer 237 (Etterstad) og bruksnummer 8. Etterstad Vest, som ble skilt ut senere, har gårdsnummer 237 og bruksnummer 19.

På kartet under ser vi gårdsnummer 237 (Etterstad) i oransje, og gårdsnummer 135 (Nygård) i lilla.


Vi ser at sør for Etterstadsletta er det bare grøntområdet mellom Alna Terrasse og Rema som har tilhørt Etterstad Gård. Stang, Nygård og Alna Terrasse ligger alle på grunn som tilhørte Nygård. Det samme gjelder alle boligselskapene i Etterstadkroken.

Det er mulig at det på syttitallet kunne virket interessant å diskutere om disse tilhørte Etterstad. Men det er vel ingen som i dag vil mene at man forlater Etterstad når man krysser Etterstadsletta for å besøke terrasseblokkene?

Blokkene i Nygårdskollen boligaksjeselskap ligger også på grunn som tilhørte Nygård. Lodalen borettslag - og det planlagte Eitillstad - ligger på det som må ha vært en del av Kværner Bruk. Men den naturlige grensen er Alna, og bosetningsmønstret er eneboliger sør for Alna - blokkbebyggelse på nordsiden. Og den nye Etterstadbrua har gjort at avstanden over jernbanelinjen ikke virker så stor lenger.


Så kanskje vi skal venne oss til å se på dette som en del av Etterstad?