Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Bydelens budsjett 2011
Publisert  09.10.10
Sist endret  09.10.10
 
Skal vi ta protokollen fra bydelsutvalgets siste møte på alvor, så kommer det en storsatsing på barnehagene i 2011.


Kjøp av varer og tjenester til barnehagene økes med 7000 millioner, står det. Vi har tilhørt de som synes at man aldri kan gi nok ressurser til barnehagene. Men blir likevel betenkt når man snakker om flere milliarder ekstra.

Eller, kanskje..... Millionbeløpene i protokollen oppgis med tre desimaler. Det er vel ikke noen som har glemt et komma?

Men, som du kanskje har hørt: Ellers ligger det an til kutt. Og bydelsutvalget inviterer derfor akkurat deg til å si hva du mener bør prioriteres. Møtet blir tirsdag 12. oktober kl. 18.00-20.00. Du kan lese invitasjonen på bydelens sider.