Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Farvel til Kampen og Vålerenga Seniorsenter?
Publisert  09.10.10
Sist endret  09.10.10
 
Det ligger ikke an til økninger for de eldste beboerene i år. Bydelen er pålagt store kutt. Bydelsadministrasjonen har derfor foreslått en samlokalisering av eldresentrene. Bydelen driver nå to eldresentre: Et i Breigata, og et på Kampen. Begge leiekontraktene går ut i år, og bydelen har ledige lokaler de må betale leie for i Platous gate 16.Det er 4,4 årsverk til sammen i de to sentrene, og arbeidskraften kan antagelig utnyttes bedre etter en sammenslåing.

Men, som det står i saken: "Brukerne på Kampen vil eventuelt måtte benytte seg av offentlig transport for å komme til Platousgate"

Sett fra Etterstad vil det i hvert fall være stor forskjell på å gå til Hedmarksgata og å reise ned til Platousgate. Vi har ennå noen år igjen til vi blir brukere, men spør oss jo om vi - uansett alder - ikke fremdeles er litt i yngste laget så lenge vi synes det er greit å stikke ned i Platousgate en tur.


Planlagt plassering i Platous gate


Fra protokollen i siste bydelsutvalgsmøte virker det klart at det er flertall for samlokalisering. En litt forvirrende enighet, der noen vil samlokalisere i Breigata, og noen på Kampen. Men alle ender med å stemme subsidiært for Platousgate.

Saken er imidlertid utsatt til neste møte.

Under kan du se tegninger av det nye eldresenteret - utvendig og innvendig: