Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Flyet - 100 år i Norge!
Publisert  14.10.10
Sist endret  14.10.10
 
Det er i dag nøyaktig 100 år siden første gang et fly tok av fra bakken for første gang i Norge.


og det skjedde her, på Etterstad. Travbanen gjorde tjeneste som flyplass. Det var den svenske Carl Gustav Aleksander Cederström som hadde vært ved skolen til den franske flyprodusenten Blériot og fått flyversertifikat som foretok denne flyturen.


Sertifikatet var forøvrig den 72de som ble utstedt i verden.


Den 14. oktober tok han en flytur på 20 minutter fra Etterstad og utover Hovedøya. Folkemengden på Etterstad var fra seg av begeistring. Kanskje litt vel begeistrede, i følge Cederström: "Norrmännens entusiasm hotade övergå til vansinne. De revo kläderna av min kropp för att ha dem til åminnelsesbita."

Oppvisningen varte over flere dager, men til slutt gikk det galt. Flyet styrtet ikke, men skar ut av travbanen og rett inn i tilskuermengden. Flere tilskuere ble skadet, og flyet ødelagt. Slik beskrev en av datidens aviser ulykken:


(Bil-Bol er navnet på flyet. Cederström grunnla i 1905 et firma som het Bil-Aktie-Bolaget.)

Du kan se filmen som ble tatt opp i 1910 på YouTube.

Du kan lese det som sto om begivenheten i Etterstad vels 40-års jubileiumsbok