Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Kampen og Vålerenga eldresenter legges ned
Publisert  12.11.10
Sist endret  12.11.10
 
Bydelsutvalget har vedtatt å nedlegge Kampen og Vålerenga seniorsenter. Eller rettere sagt: ikke "nedlegge", men "samlokalisere". Bydelen skal heretter bare ha ett seniorsenter. I begynnelsen av oktober fortalte vi at det var planer om å legge dette senteret til Platous gate. (Tidligere artikkel her).


Men det endte med et vedtak om å legge senteret til Breigata 9 på Grønland. Vedtaket lyder i sin helhet:
  1. Bydelsutvalget går inn for å samlokalisere bydelens to eldresentre, på grunn av svært stram økonomi i 2011
  2. Bydelsutvalget mener at en sammenslåing av de to sentrene vil gi et bedre faglig tilbud til brukerne fordi personalressursene kan utnyttes bedre.
  3. Eldresentervirksomheten samlokaliseres i Breigata 9 og nåværende Grønland flerkulturelle eldresenter.
  4. Senteret endrer navn slik at det gjenspeiler at det skal favne alle seniorer i Gamle Oslo. Det bør videre oppgraderes slik at det kan huse flere og kjøkkenet moderniseres.
  5. Bydelsutvalget mener det er avgjørende for å lykkes med etableringen av ett felles senter at brukerne får være med i planleggingen og moderniseringen av senteret.
  6. Det skal utredes nærmere om det er behov for eget transporttilbud til seniorsenteret og hvordan dette eventuelt skal tilrettelegges.
  7. Bydelsutvalget ber også bydelsdirektøren gå i dialog med Ensjøtunet servicesenter slik at dette gjøres lett tilgjengelig for brukere på Kampen og Vålerenga seniorsenter som ønsker å benytte seg av det tilbudet.
  8. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren om å finne nye hensiktsmessige lokaler for Kafe Jordal og Kampen Frivilligsentral når leieavtalen i Hedmarkagata 23 avsluttes, samt vurdere om Grønland Frivilligsentral bør flytte tilbake til Breigata 9.


Det er altså ikke bare seniorsenteret som forsvinner fra Kampen, men også Kafe Jordal, "et sosialt tilbud til folk som sliter litt i hverdagen" i følge byens nettsider, og Kampen frivillighetssentral skal flyttes på.

Det behøver ikke våre noe galt i det, kanskje de får bedre lokaler der de kommer. Men når det er slike endringer frykter vi alltid at kommunale tilbud på gangavstand flyttes ned i sentrum, slik at vi blir sittende igjen uten tilbud i bydelens utkant.